Kvetoucí les (Yveta)

kvetouci_les_-_yveta
Počet zobrazení:52
Kategorie:
Autor:
Yveta
Uložil:Yveta
Datum uložení:6. Květen 2022 - 19:26
Tagy:

Kvetoucí les (Yveta)

Les je území hustě porostlé stromy. Odborně řečeno jde o soubor biocenóz, jehož determinantou jsou dřeviny stromového vzrůstu. Jedná se o velmi složitý ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem). Dle jisté lesnické definice je za les považováno území (lesní porost), v němž rostou dřeviny (stromy), které dorůstají minimální výšky 5 metrů. Z právního hlediska k lesům patří i mýtiny jakožto místa určená pro růst lesa. Podle různých definic se pak liší i pokrytí lesy.Lesy dělíme na smíšené, listnaté a jehličnaté.
Hudba v prezenrtaci: Franck Pourcel, French String Orchestra — Les feuilles mortes.

 

prezentace ke stažení

Kvetoucí les (Yveta)

More presentations from wistariecz